آدرس : خیابان آفریقا ، نبش خیابان والی نژاد، ساختمان کوشیار ، طبقه 3 واحد 15 و 16

شماره  تماس: 02188878917  ، 4- 02188193762

فکس : 02188193765