قطارهای باری

 

شرکت ریل سیر کوثر در یک نگاه

ریل سیر کوثر در سال 1391 با شرکت در مزایده راه آهن جمهوری اسلامی ایران، موفق به خرید 134 دستگاه واگن مخزن دار مخصوص حمل مواد نفتی و روغنی گردید و پا به عرصه حمل ونقل باری گذاشت.

شرکت ریل سیر کوثر دارای ۲۵۰ دستگاه واگن لبه بلند ، ۱۰۰ دستگاه واگن لبه کوتاه و ۲۳۴ دستگاه واگن مخزن دار میباشد . که برای حمل مواد معدنی و نفتی به ناوگان ریلی کشور ارائه خدمات میدهد