برخی خدمات مسافری ارائه شده توسط شرکت ریل سیر کوثر

شرکت ریل سیر کوثر با دارا بودن 25 واگن چهار تخته لوکس غزال کوثر،20 واگن شش تخته و 2 دستگاه رستوران، روزانه ظرفیت جا به جایی2000 مسافر را دارا است

شرکت ریل سیر کوثر در یک نگاه

شرکت ریل سیر کوثر با عنایت پرورگار در سال 1384 با هدف توسعه ناوگان مسافری وارد عرصه ریلی کشور گردید. این شرکت با خرید واگن های 4 تخته لوکس غزال نو و ورود به بخش ریلی، تلاش برای بازسازی ناوگان فرسوده را آغاز و طی سالیان اخیر همواره در راه توسعه کمی و کیفی حمل ونقل ریلی کوشیده است.

برخی از قطارهای شرکت ریل سیر کوثر

  • 25 واگن چهار تخته لوکس غزال کوثر
  • 20 واگن شش تخته
  • 2 دستگاه رستوران
  • روزانه ظرفیت جا به جایی2000 مسافر