نتایج جشنواره فیلم و عکس

شرکت ریل سیر کوثر از تمامی شرکت کنندگان در جشنواره فیلم و عکس صمیامانه قدررانی می نماید.

هیات داوران پس از بررسی آثار راه یافنه به بخش مسابقه جشنواره اثری را واجداحراز رتبه های اول تا سوم شناسایی ننموده
و از اینرو تنها به جهت ارتباط با موضوعات جشنواره و کادر بندی مناسب، هیات داوران آثار رضا راد، هانیه راد ، احسان ثابتی و سید علی حسینی معصوم مستحقق قدررانی دانسته
با عنایت به مراتب معنونه به هریک از عزیزان یادشده یک بلیط جهت عزیمت به مشهد در بازه زمانی 20 الی 31 فروردین ماه 1397و زیارت بارگاه علی بن موسی الرضا به رسم ادب و سپاسگزاری اعطا می گردد.

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.