رونمایی از فصلنامه گردشگری گیلگمش باهمکاری شرکت ریل سیر کوثر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تهران

    باهمکاری شرکت ریل سیر کوثر از نخسیتن ویژنامه مجله گیلگمش در نمایشگاه مطبوعات رونمایی شد   نخستین ویژه نامه میراث و گردشگری گلیگمش با حضورمدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر و آرش نورآقایی، رئیس شورای سیاست گذاری گیلگمش  در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با تیترهای سفربه هفت شهر عشق، گردشگری کم شتاب و […]

ادامه مطلب