نوروز

پیش فروش قطار های نوروزی

فروش اینترنتي بلیت قطارهای نوروزی از ۱۵ بهمن فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی از ۸ صبح ۱۵بهمن ماه و فروش حضوری در آژانس‌ها از همین تاریخ در محور خراسان آغاز ميگردد. فروش كليه مسيرها از تاريخ ١٦ بهمن ماه به صورت اينترنتي و حضوري آغاز مي شود

ادامه مطلب