سوت قطار گردشگری مثلث طلایی به صدا در آمد

آیین گشایش اولین قطار گردشگریه چهر روزه مثلث طلایی با حضور مدیران ارشد راه آهن ج.ا .ا  ، و مدیر عامل شرکت ریل سیر کوثر در سالن بین المللی ایستگاه راه آهن تهران برگزار شد.

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.